Philips Respironics Bipap A40

BiPAP A40 dizajniran je tako da kombinuje jednostavnost upotrebe i udobnost sa tehnološkim inovacijama koje se prilagođavaju stanju pacijenta radi pružanja poboljšane terapije. AVAPS-AE potpuno automatski režim ventilacije, podržava dugoročnu terapijsku usklađenost.