Philips Respironics AutoCPAP

Jedan od najboljih aparata na svijetu za terapiju Slip Apnee. Najnoviji dodatak DreamStation liniji, DreamStation Auto CPAP se razlikuje od ostalih DreamStation modela sa svojom funkcijom automatskog podešavanja. Tokom noći, DreamStation Auto CPAP se automatski prilagođava optimalnom pritisku koji se zasniva na vašem disanju tokom čitave noći, za razliku od držanja samo jedne postavke pritiska kao što je kod fiksnih mašina.