Philips Respironics Trilogy 100 i Trilogy 202

Philips Respironics Trilogy 100 (kućni) i Trilogy 202 (bolnički) su ventilatori za volumen i pritiskom kontrolisanu ventilaciju. Mogu se koristiti na invazivan i neinvezivan način i podržavaju aktivni i pasivni sistem ventiliranja. Razlikiju se po načinu aplikovanja kiseonika.

Ventilatori sadrže unutrašnju bateriju (3 sata rada) i dodatnu bateriju (3 sata rada) a teški su svega 5.6 kg. Aparati imaju mogućnost čuvanja podataka koji se mogu koristiti u dijagnostici i procjeni zdravstvenog stanja pacijenta. Sadrže Auto – Track algoritam koji omogućava lakšu sinhronizaciju između pacijenata i aparata.